Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Millî Mücadele’de Yunanistan’ın Son Teşebbüsü: BATI ANADOLU’DA MUHTARİYET İLÂNI
THE LAST ATTEMPT OF GREECE DURING THE NATIONAL STRUGGLE: DECLARATION OF AUTONOMY IN WEST ANATOLIA


Türk kültürü incelemeleri dergisi

Millî Mücadele’de Yunanistan’ın İzmir işgaliyle başlayan Batı Anadolu’da
işgal sahasını genişletme süreci Sakarya savaşıyla durdurulmuş,
bunun üzerine gerek İtilâf devletleri gerekse Yunanistan yeni çözüm arayışlarına
girmişlerdir. 1921 yılı Sonbaharından itibaren artan diplomatik
temaslar sonucunda Yunan siyasî çevrelerinde Batı Anadolu’da yeni bir
devlet kurma, muhtariyet ilân etme düşüncesi ortaya çıkmıştır. Yapılan
hazırlıklardan sonra İzmir’de yapılan bir törenle, 30 Temmuz 1922’de
muhtariyet ilân edilmiştir. Bununla beraber Batı Anadolu’yu kapsayan
muhtariyet uygulama aşamasına geçme fırsatı bulamamış, başlayan Büyük
Taarruz ve Yunan ordusunun mağlubiyeti üzerine Yunanistan’ın son siyasî
hamlesi başarısızlıkla neticelenmiştir.


Etiketler »  

Abstract
Starting with the occupation of İzmir and spreading out of Anatolia during theNational Struggle by Greece came to an end with the war of Sakarya. So theallies and Greece looked for a new solution. Greek politicians thought aboutestablishing a new state in West Anatolia. After the preparations the new statedeclared in İzmir in 1922. Nevertheless this attempt didn’t occur because of theGreat Attack (Büyük Taarruz) of the Turkish Army. The last political assaultof Greece concluded with failure.

Keywords »