Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

MUKADDES EMANETLERİN İSTANBUL’A İNTİKALİ
Relocation of The Holy Relics to Istanbul


Mukaddes emanetler Hz. Peygamber’e, diğer Peygamberlere, âl-i Resûl’e, Hulefai Raşidin’e, sahabe-i kirama ve İslâm dininin önde gelen şahsiyetlerine ait eşyalardır.

Mukaddes emanetler Hz. Peygamber’e, diğer Peygamberlere, âl-i Resûl’e, Hulefai

Raşidin’e, sahabe-i kirama ve İslâm dininin önde gelen şahsiyetlerine ait eşyalardır.

Bu emanetlerin bugün yaklaşık 605 parçası Topkapı Sarayı Müzesi’nde, diğerlerinin

birkısmı da İstanbul’un muhtelif bölgelerinde muhafaza edilmektedir. Bunların

İstanbul’a ne zaman ve nasıl getirildiği tam olarak ortaya konulmuş değildir. Bu

makalede emanet-i mübarekenin Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinden 20. yüzyıla

kadar olan dönemde ne zaman ve nasıl İstanbul’a intikal ettikleri ele alınmıştır.

Sancak-ı Resûl, Hırka-i Saadet, Hz. Osman’a isnad edilen Kur’an(lar) ve Kâbe

anahtarları müstakil başlıklar hâlinde; diğer emanetler ise İstanbul’a getiriliş

tarihlerine göre incelendi. Bunun için konuyla ilgili kronikler ve arşiv malzemesinden

istifade edildi. Özellikle Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde muhafaza edilen

müfredat defterlerinin konuyla ilgili önemli veriler sağladıkları ortaya konuldu. Ayrıca

bugüne kadar müracaat edilmemiş olan bazı kaynakların mukaddes emanetlerin

İstanbul’a getirilmesiyle ilgili yazılanları tamamen değiştirdiği tespit edildi.


Etiketler »  

Abstract
Sacred relics are the things that belonged to the Prophet Muhammed, other prophets, prophet Muhammed’s family, Rashidun Caliphs, companions of the Prophet and other prominent figures of the Islamic religion. Today, approximately 605 pieces of these relics are kept in the Topkapı Palace Museum while others are preserved in various parts of Istanbul. When and how they were brought to Istanbul is not fully revealed. In this article, when and how the sacred relics were transferred in the period of time from the Selim I’s Egypt Expedition to the 20th century has been discussed. In this manner Sacred Standard of Muhammad, Khirka-yi Sa’adet, the Koran(s) that are said to have belonged to Uthman b. Affan and keys of Kaaba have been examined under seperate titles; the others have been examined according to their arrival dates. For this purpose, chronicles and archival material were used. In particular, it was revealed that the curriculum books kept in the Topkapı Palace Museum Archives provided important data on the subject. In addition, it has been determined that some of the resources that have not been considered so far have completely changed the writings on bringing the sacred relics to Istanbul.

Keywords »