Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Öğretmenlerin Öğrenme-Öğretme Sürecinde Gerçekleştirmeleri Beklenen Davranışları Gösterme Durumları
THE MODE OF BEHAVIOR THAT HAVE BEEN EXPECTED FROM TEACHERS IN THE PROCESS OF LEARNING AND TEACHING


Araştırmada öğretmen davranışları ders sırasında gözlenerek, genel olarak davranışları gösterme durumları ile cinsiyet, meslekî kıdem, mezuniyet durumu ve çalışılan okul türü değişkenlerine göre davranışları göstermede bir farklılaşma olup olmadığı saptanmaya çalışıl-mıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin öğretim sürecinde göstermeleri gereken davranışların büyük bir bölümünü göstermedikleri de saptanmıştır.

ÖZET

Eğitimin kalitesinin büyük ölçüde öğrenme ve öğretme sürecinin etkililiği ve verimliliğine bağlı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Öğretim sürecinin etkili olması, öğretmenlerin öğretim sürecinin etkililiğini artıracak davranış-ları göstermelerine bağlıdır. Bu araştırma, öğretmenlerin bu tür davranışları ne derece gösterip göstermediklerinin saptanması amacı ile yapılmıştır. Araştırma, özel okul ve devlet okulları olmak üzere toplam 36 okulda ve bu okullarda görev yapan toplam 280 öğretmen üzerinde yapılmıştır. Araştır-mada veri toplama aracı olarak öğretmenlerin kişisel bilgilerini içeren ve 4 maddeden oluşan kişisel bilgi formunun yanı sıra öğretmenlerin öğretim sürecinde göstermeleri gereken davranışları içeren ve 17 maddeden oluşan gözlem formu kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen davranışları ders sırasında gözlenerek, genel olarak davranışları gösterme durumları ile cinsiyet, meslekî kıdem, mezuniyet durumu ve çalışılan okul türü değişkenlerine göre davranışları göstermede bir farklılaşma olup olmadığı saptanmaya çalışıl-mıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin öğretim sürecinde göstermeleri gereken davranışların büyük bir bölümünü göstermedikleri de saptanmıştır.


Etiketler »  

Abstract
There is no doubt that, the quality of education depends on the productivity of teaching and learning process. The effectiveness of education process depends on the teachers’ behaviors that will increase the effectiveness of education. The purpose of this research is to determine that; to what degree the teachers perform these mode of behavior. This research was done totally at 36 private and state schools and was done with the total of 280 teachers who work at these schools. In this research a personal information from which includes the teachers individual information and is formed by four items and also an observation form includes the behavior which are expected from a teacher in the process of education and is formed by seventeen items were used as tools of datum. Teachers were observed during the lessons. This survey tried to determine whether there are differences between the situation that the teachers indicate their general behaviors and if these situations change according to the variables like sexuality, professional career, graduation and the kind of school that they work at. At the end of this research it is seen that teachers did not perform the large extent of behavior they were supposed to perform in their teaching process. Keywords: Education, learning and teaching, behaviours of teachers.