Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

ORTA SINIF İNSANIN SESİ OLARAK BEHÇET NECATİGİL ŞİİRİ
BEHÇET NECATIGIL’S POETRY AS THE VOICE OF MIDDLE CLASS MAN


Bu makalede Behçet Necatigil'in (1916-1979) şiirlerinde kendisinin de bir üyesi olduğu "orta sınıf insan"ı nasıl yansıttığını anlamak amaçlanmaktadır. Necatigil'in şiiri "orta sınıf insan"ın ev, aile ve sosyal hayatı; hayalleri, umutları ve zorunlulukları; idealleri ile gerçekleri arasındaki bocalamaları ve bütün bunların ortaya çıkardığı dramatik unsurlarla doludur.

Bu makalede Behçet Necatigil'in (1916-1979) şiirlerinde kendisinin de bir

üyesi olduğu "orta sınıf insan"ı nasıl yansıttığını anlamak amaçlanmaktadır.

Necatigil'in şiiri "orta sınıf insan"ın ev, aile ve sosyal hayatı; hayalleri, umutları

ve zorunlulukları; idealleri ile gerçekleri arasındaki bocalamaları ve bütün

bunların ortaya çıkardığı dramatik unsurlarla doludur. Şair, gündelik hayatın

gerçekliğini ve bu gerçekliğin kültürel alanına ait dili, şiiri vasıtasıyla d.nüştürerek

sanatsal bir gerçeklik olarak yeniden üretir. Hem kendi gerçeğinden hem

de toplumun gerçeğinden hareket eden şair, kendine .zgü bir şiir oluşturmuştur.

Bu şiir tematik ve metaforik bakımdan da bu gerçeğe bağlıdır. Bu niteliklerle

Necatigil şiiri salt kendi içine kapalı bir şiir olmanın ötesine geçerek psikolojik,

sosyolojik ve tarihsel bakımdan çok boyutlu bir şiir kimliği kazanmıştır.

Makaleye tarihsel ve toplumsal arka planla edebiyatın ilişkisinin teorik arka

planını tartışarak başlanmıştır. Necatigil’i kendinden önceki, çağdaşı ve kendinden

sonraki toplumcu gerçekçi şairlerden ayıran hususiyetlere değinilmiştir.

Necatigil'in toplumsal ve tarihsel gerçekliği şiirinin temel motiflerinden biri

haline getirişine ve ürettiği söyleme bakılarak şiirini yaşadığı toplumun "orta

sınıf insan"ının sesi haline nasıl getirdiği anlaşılmaya çalışılmıştır.


Etiketler »  

Abstract
In this article, there is an aim to understand how Behçet Necatigil (1916-1979) reflects the "middle class man" that he is also a member of it in his poems. Necatigil's poetry is full of the "middle class man"s domestic, family and social life; their dreams, hopes and obligations; confusions between their ideals and reality and the dramatic elements that all of these are merged. The poet reproduces the reality of everyday life and the language of the cultural realm of this reality as an artistic reality by transforming them through his poetry. He has acted both in his own reality and in the reality of society; thus creating a unique poem. This poem is also based on this fact in terms thematically and metaphorically. With these characteristics, Necatigil poetry has gained a multidimensional poetical identity in psychological, sociological and historical aspects, beyond being merely a closed poem.This article is began by discussing the theoretical background of the relationship between historical and social background and literature. Necatigil's previous, contemporary, and later socialist poets are distinguished from the features that distinguish them. It is tried to understand how Necatigil makes his poem into the voice of the "middle class man" of the society he lives in by considering in becoming one of the basic motifs of his poetry of the social and historical reality and looking his discourse.

Keywords »