Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

OSMANLI DEVLETİ’NİN TARİKATLARI DENETLEME SİYASETİ VE MECLİS-İ MEŞÂYİH’İN BİLİNEN; ANCAK BULUNAMAYAN İKİ NİZAMNÂMESİ
THE CONTROL POLICY OF OTTOMAN STATE ON THE SUFI ORDERS AND TWO REGULATIONS OF THE SUFI SHEIKHS COUNCIL KNOWN BUT COULD NOT BE FOUND


Türk kültürü incelemeleri dergisi

19. yüzyılda merkezileşme bağlamında ciddi reformlar yapan
Osmanlı Devleti’nin tarikatlara yönelik denetim siyasetinin en somut
şekli Meclis-i Meşayih’in 1866 tarihinde kuruluşudur. Bu makalede
meclisin kurulmasını hazırlayan tarihsel sürece değinilmekle birlikte,
konuya dair ikincil kaynaklar değerlendirilmiştir. Ayrıca, Osmanlı
Devleti’nin bu dönemde, tarikatlara yönelik politikalarını anlama
adına meclise ait ilk nizamnâme ve bunun 1891 tarihindeki tadil
edilmiş şekli ortaya çıkarılmıştır.


Etiketler »  

Abstract
Meclis-i Meşâyih (The Sufi Sheikhs Council) established in 1866 was the mostconcrete step of Ottoman’s control policy on the sufi orders in 19th century in whichmany serious reforms carried out to set up centralization. In this paper, it is mentionedabout the historical process led to establishment of that concil. As well, some secondarystudies are evaluated. In order to understand Ottoman’s policy towards tariqats, it isrevealed the first regulation of the sufi sheikhs council and the second one altered in1891.

Keywords »