Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Osmanlı Havacılığı ve İlk Havacılık Teşkîlâtı


Osmanlı Havacılığı ve İlk Havacılık Teşkîlâtı

Tarihçiler Osmanlı Devleti'nin gerileme sebeplerini anlatırken öncelikle onun bilgi ve teknolojiyi yeterince kullanamadığı ve üretemediği üzerinde dururlar. Fakat, Osmanlı tarihine baktığımızda bu yargının her zaman doğru olduğu söylenemez. Aslında en azından bilgi üretim ve birikim yollarındaki tıkanmışlık kabul edilse bile başkasının meydana getirdiği yeniliği izleme ve teknoloji transferinde Osmanlı devleti için bunu söylemek biraz haksızlık olacaktır.

Osmanlılar bilhassa teknoloji transferini hızla gerçekleştirirken, bazen gereğinden aceleci ve telaşlı davranıyorlardı. Getirilen yeniliğin kökleşmesinde telaş kadar, alt yapının kurulamaması, üretim teknolojisinin transferindeki güçlükler, yetenekli kadroların yetiştirilmemesi ve düzenli kaynak temini sorunlarının etkili olduğu düşünülmektedir. XVIII. yüzyıldan itibaren büyük ilmî keşifler yapan batı dünyasının Osmanlılar tarafından yakından takip edildiğine işaret eden çağımızın en önemli konularından biri de havacılıktır.