Osmanlı İlim ve Kültür Hayatındaki Önemli Gelişmeler (1421-1512)
The Important Developments Within the Cultural and Scientific Lifc of the Ottoman


II. Murad döneminde kültürel faaliyetlerin her alanda yoğunlaşması kendisinden sonraki devirler için de bir temel teşkil etmiştir.

Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve gelişme dönemindeki askerî, idarî, siyasî alanlarda görülen uzun süreli başarıları, çok iyi eğitim almış ve iyi yetişmiş ilim adamları ile yöneticiler sayesinde olmuştur. Bu sebepten devlet adamları ilim ve sanat ehlinden himayelerini esirgememiştir. II. Murad döneminde kültürel faaliyetlerin her alanda yoğunlaşması kendisinden sonraki devirler için de bir temel teşkil etmiştir. Nitekim II. Mehmed devrinde bu gelişme pozitif ilimleri de içine alarak kayda değer hale gelmiştir. II. Bayezid dönemi de aynı sürecin içine giren önemli bir dönemdir. Bütün bu gelişmeler Gelibolulu Mustafa Âlî'nin “Künhü'l-Ahbâr” adlı eserinden takip edilebilmektedir. Âlî bu eserinde II. Murad, II. Mehmed ve Bayezid devirlerinde yaşamış ulema, meşayih, şuara vs. gibi ilim ve sanat ehlinin biyografilerini vermiştir.


Etiketler »  

Abstract
The early Ottoman period saw the continuity of success in various fields, such as politis, military and administration; therefore, they depended on the growth of well-educated individuals and bureuocrats. Also, they patronaged the men of arts and science. Intensive cultural activities began during the reign of Murad II, establishing the basis for the later periods and continued with an increasing tendency. In the succeeding period, there had been developments in various baranches of sciences, especially in the fields of mathematics, astronomy and medical science. The best source for the records of these advances can be found in the book by written Gelibolulu Mustafa Âlî (d. 1600).

Keywords »