Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

OSMANLI KEFALET SİSTEMİ VE ESNAF BİRLİKLERİ UYGULAMASI
OTTOMAN SURETYSHIP SYSTEM AND ITS IMPLEMENTATIONS ON ARTISAN GROUPS


Osmanlı döneminde kefalet uygulaması bireysel ve toplu kefalet olarak iki ayrı grupta incelenmelidir. Bireysel kefalet günümüzde olduğu gibi bireyin bir başkasının yerine getirmesi gereken bir sözü, gerektiğinde onun yerine getireceğini taahhüt etmesidir.

Osmanlı döneminde kefalet uygulaması bireysel ve toplu kefalet
olarak iki ayrı grupta incelenmelidir. Bireysel kefalet günümüzde
olduğu gibi bireyin bir başkasının yerine getirmesi gereken bir sözü,
gerektiğinde onun yerine getireceğini taahhüt etmesidir. Kefil olma bir
göreve, mala veya kişinin bizzat kendisine olabilir. Bireysel kefalete
alım-satım hususunda sıklıkla rastlanır. Genel kefalet olarak isimlendirdiğimiz
kefalet ise bireylerin küçük veya büyük gruplar halinde
daha ziyade toplumsal bir hususta kefile bağlanmalarını ifade etmektedir.
Osmanlı döneminde bu tür kefalet en sık esnaf gruplarında
görülmektedir. Esnaf gruplarından her biri mesleki görevlerini yerine
getireceklerine dair birbirlerine kefil olmak zorundadır. Herhangi bir
esnaf grubuna girecek kişinin de kendisine kefil olacak meslekten
birisini bulma zorunluluğu vardır. Devlet kefilli esnaf olmasına çok
önem verdiği için zaman zaman esnafın tümünü kapsayan sayımlar
yapmakta ve bunları bir sonraki sayımla karşılaştırarak kefilsiz
olanları farklı şekillerde cezalandırmakta veya bulunduğu şehirden
uzaklaştırmaktadır. Toplu olarak yapılan sayımlar dışında herhangi
bir esnaf grubunun kefillerinin kontrolü için de yoklamalar yapılmaktadır.


Etiketler »  

Abstract
The implementation of the suretyship in the Ottoman era should be examined undertwo groups as personal and collective surety. The personal surety as it is in our day is togive guarantee for the fulfillment of somebody else's promise if it is necessary. Standingsurety can be for a duty, for goods or for oneself. Personal surety can be frequentlyencountered in the matters of purchase and sale. On the other hand, the collective suretyindicates the individuals in small or large groups who are assigned as surety in socialissues. This kind of surety in the Ottoman era can be seen especially and most frequentlyin the artisan groups. Each artisan group should go surety for each other to assure thatthey will perform their professional duties. It is also necessary for a person who wants toenter in an artisan group to find for himself a surety. Since the government attaches greatimportance to surety, occasionally it takes census embracing all of the artisans and bycomparing the results with the results of the subsequent census it specifies the artisanswithout surety, punishes them in different ways and suspends them from the city. Exceptthese censuses there are also inspections to control the sureties of any artisan group.

Keywords »