Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

OSMANLI MERKEZ BÜROKRASİSİNDE GENEL MAAŞ SİSTEMİNE GEÇİŞ ÇALIŞMALARI
THE TRANSITION TO THE GENERAL SALARY SYSTEM IN THE OTTOMAN CENTRAL BUREAUCRACY


Osmanlı İmparatorluğu uzun târihi boyunca merkez bürokrasinin üst ve alt katmanlarına farklı uygulamalarla gelir tahsîsinde bulundu.

Osmanlı İmparatorluğu uzun târihi boyunca merkez bürokrasinin üst ve alt
katmanlarına farklı uygulamalarla gelir tahsîsinde bulundu. Uzun süreç içerisinde
hazîne gelirleri ve merkez teşkilâtının geçirmiş olduğu değişime bağlı olarak tahsîsât
şekillerinde de bir değişim yaşandı. Her birimin kendi geleneği içerisinde
oluşan çalışma ve geçinme biçimleri uzun müddet yaşatıldı. Ancak 1838 yılında
neredeyse bütün birimler birlikte ele alınarak hazîne kaynaklı genel maaş uygulamasına
geçildi. Gelenekçi bir devlette bir yıl gibi kısa bir sürede bu kadar köklü
bir değişime gidilmesi şaşırtıcı olacağından, bu çalışmada, genel maaş sistemine
geçişte bir hazırlık süreci arandı. Süreç içerisinde devleti maaş uygulamasına geçişe
zorlayan sebepler üzerinde durulmaya çalışıldı. Bunlarla birlikte maaş uygulamasına
kaynak bulma çalışmaları ve eski sistemi dönüştürme gayretleri de ele
alındı.


Etiketler »  

Abstract
The Ottoman Empire in it’s long-term history allocated different kinds of revenuesboth for top and bottom layers of central bureaucracy. By the time, paralel with thechanges in revenues and central administration, allocation forms varied gradually aswell. Working and subsistance styles continiued within the tradition of each unit, whichwas created by the time. But in 1838 all units were organized as a whole together andtransisted to general salary sistem, which was based on the treasury. It is very surprisingthat a very essential changes in system happened in a traditional state, a preperation forgeneral salary system searched in this study. And also the reasons that, imposed the statea general salary system. The article analyses practises of the state treasure in order tocreate resources for the salary system.

Keywords »