Osmanlı Merkez Bürokrasisinde H.1211/1796-97 Tarihli Düzenlemeler
The Regulations, dated in 1211/1796-97, within the Ottoman Central Bureaucracy


Bu çalışma, Divan kalemleri olan Beylikçi, Rüus, Tahvil ve Amedi kalemleri ile Mektubi Kalemi'nin katip sayıları ve yürüttükleri muamelatla ilgili bir dizi düzenlemeyi incelemektedir.

1796-97 yıllarında Babıali, Maliye ve Defterhane birimleri içerisinde birtakım düzenlemeler yapıldı. Bu çalışma, Divan kalemleri olan Beylikçi, Rüus, Tahvil ve Amedi kalemleri ile Mektubi Kalemi'nin katip sayıları ve yürüttükleri muamelatla ilgili bir dizi düzenlemeyi incelemektedir. Aynı dönemde gerçekleştirilen, Maliye ve Defterhane birimlerinin yürüttükleri muamelat kalıplarından bazıları üzerindeki değişiklikler de konuya dahil edilmiştir.


Etiketler »  

Abstract
In 1796-97, Ottoman central administration was partially reorganized. In this context, some new regulations were issued which have concerned the Sublime Porte, the fiscal administration (Defterdarlik) and the bureau of census registrations (Defterhane). This study focuses on this reorganization which had regulated the amount of scribes employed in the bureaus of Ottoman Grand Council (Divan) like Beylikci, Ruus, Tahvil and Amedi, as well as the procedures used in the official correspondence. In this framework, some new form occurred in the correspondence of Ottoman fiscal administration after these regulations, are also covered.

Keywords »