Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

OSMANLI TAŞRA DARPHANELERİ (1697-1758)
Ottoman Provıncial Mints (1697-1758)


XVII. yüzyıl sonlarında gerçekleştirilen para ve darphane reformunu müteakiben çeşitli bölgelerde darphaneler kurulmuş, darphanelerde mihaniki darp usulüyle altın, gümüş ve bakır para basılmıştır.

XVII. yüzyıl sonlarında gerçekleştirilen para ve darphane reformunu müteakiben
çeşitli bölgelerde darphaneler kurulmuş, darphanelerde mihaniki darp
usulüyle altın, gümüş ve bakır para basılmıştır. Toplam emisyon hacmi
1.860.000 kuruşu aşkın bir meblağa ulaşan darphaneler para basarken madenihtiyaçlarını
piyasadan, maden ocaklarından ve devlet hazinesinden karşılamışlardır.
Devlet hazinesinin ve piyasanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere
kurulan darphanelerin faaliyetleri uzun sürmemiş, çeşitli nedenlerle kısa sürede
kapatılmışlardır.Bu makalede söz konusu darphaneler arşiv belgeleri, numismatik
veriler, döneme ait kaynaklar ve modern literatür ışığında ele alınmakta;
darphanelerin envanteri çıkarılarakfaaliyetleri, kuruluş ve tasfiye süreçleri
üzerinde durulmaktadır. Makalenin eklerinde taşra darphanelerinin personeli,
teknik altyapısı ve emisyon hacmini gösteren tablolar yer almaktadır.


Etiketler »  

Abstract
Provincial mints were founded following currency and mint reform made at theend of the 17th century in order to meet some needs in various regions. Gold, silverand copper coins were minted in those mints with the mechanical method. The totalemission volume of the mints reached to a sum exceeding 1.860.000 kuruş. Whilecoining money, the mints met their needs of gold and silver from the market, minesand state treasury. Provincial mints which were established to meet some needs wereclosed in a short time for various reasons.The mints have been analyzed in the lightof numismatic data, archival documents, sources of the period and modern literature.In this article, the inventory of provincial mints has been taken; the processes of itsestablishment and dissolution, its activities and performances have been emphasized.Charts regarding the employees of the provincial mints, its technical infrastructureand emission volume have been attached to the appendix of the article.

Keywords »