Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

PEYAMİ SAFA’NIN TÜRK DİLİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN MATMAZEL NORALİYA’NIN KOLTUĞU ROMANININ ANLATIMINA ETKİSİ
THE INFLUENCE OF PEYAMI SAFA’S VIEWS CONCERNING TURKISH LANGUAGE ON THE NARRATION OF THE NOVEL MATMAZEL NORALIYA’NIN KOLTUGU


Türk kültürü incelemeleri dergisi

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en ilgi çekici yazarlarından biri olan
ve pek çok edebî türde eserler vermiş bulunan Peyami Safa, dil üzerinde en çok
çalışan yazarların da başında gelmektedir. Peyami Safa’nın Türk dilinin özellikleri
ve meseleleri hakkında da kapsamlı çalışmaları bulunmaktadır. Peyami
Safa, önce Doğu-Batı çatışmasını ele aldığı, daha sonra da psikolojik ve felsefî
tarzda yazdığı romanlarında da dili titizlikle kullanmıştır. Psikolojik ve felsefî
romanlarından olan Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’nda seçtiği konu, yarattığı
karakterler ve kullandığı anlatım tekniklerinin de yardımlarıyla Türkçe’nin
özellikleri ve meseleleri hakkındaki görüşlerini yansıtmayı da başarmıştır.
Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının bu
açıdan da çok dikkate değer bir örneğidir denilebilir. Bu çalışmada, Peyami
Safa’nın Türk dili ile ilgili görüşlerinin Matmazel Noraliya’nın Koltuğu
romanının anlatımına etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır.


Etiketler »  

Abstract
Peyami Safa, one of the most interesting writers of Turkish literature during theRepublican period has several works in various literary genres and he is also one of themost hard-working writers concerning the issue of language. In fact, he also hascomprehensive studies about the characteristics of the Turkish language and its mainissues. He meticulously used the language first in his novels dealing with the conflictbetween East and West and then also in his novels written in a psychological andphilosophical perspective. Peyami Safa succeeds in one of his psychological andphilosophical novels titled Matmazel Noraliya’nın Koltuğu to express his viewsconcerning the characteristics of the Turkish language and the related issues of it throughhis choice of theme, the created characters and techniques of narration. Thus, it can beclaimed that Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, is also one of the most significant novelsof Turkish literature in the Republican period in this respect. In this article it is aimedto study the influence of Peyami Safa’s views concerning the Turkish language on thenarration of the novel Matmazel Noraliya’nın Koltuğu.

Keywords »