Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

PRİZREN’DE BİR FACİA YAHUT ŞAİRİN BAŞINA GELENLER


Edebiyat tarihinin temel kaynaklarından olan şuara tezkirelerinde de yer yer bu tür karışıklıklara rastlanır. Böylelikle tezkirelerden hareketle yazılan edebiyat tarihleri ve antoloji türü eserlerde yine benzer yanlışların sürdürülmesi kaçınılmaz olur.

Klâsik Türk edebiyatı araştırmalarında aynı mahlâsı kullanan şairle- rin karıştırılması, ciddî bir mesele teşkil eder. Özellikle aynı dönemde yaşamış olup aynı mahlâsı kullanan şairlerin sıkça birbirine karıştırıldığı görülür. Edebiyat tarihinin temel kaynaklarından olan şuara tezkirelerinde de yer yer bu tür karışıklıklara rastlanır. Böylelikle tezkirelerden hareketle yazılan edebiyat tarihleri ve antoloji türü eserlerde yine benzer yanlışların sürdürülmesi kaçınılmaz olur. Hatta metin neşirlerinde dahi bazen iki şairin ayırt edilemediği bir gerçektir. Kanaatimizce bunun sebebi, araştırmacıların, aynı mahlâsı kullanmış olan şairleri herhangi bir eleştiriye tâbi tutmadan ele almalarıdır. Böylece şairler birbirine karıştırılmakta, birinin şiirleri sanki diğerininmiş gibi kabul edilmektedir. Ancak asıl olan husus, şairin -mevcutsa- eserinden hareket etmektir. Kaynaklarda var olan bilgiler toplanırken eserde yer alan ipuçları dikkate alındığı ve bu veriler arasında bir mukayese yapıldığı takdirde doğru so- nuçlara ulaşmak mümkün olur.