Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

RUHSAL HASTALIKLARA DAİR BİR RİSÂLE: SEVDÂ-YI MERÂKİYYE
A Treatıse on Mental Dıseases: SEVDÂ-YI MERÂKİYYE


Osmanlı döneminde hastalıkların tedavi yöntemleri üzerine hekimler tarafından ço eser meydana getirilmiştir. Bu eserler, sahip oldukları özellikleri itibarıyla tıp, eczac bilimi gibi disiplinlerin ilgi alanına girmektedir.

Osmanlı döneminde hastalıkların tedavi yöntemleri üzerine hekimler tarafından ço
eser meydana getirilmiştir. Bu eserler, sahip oldukları özellikleri itibarıyla tıp, eczac
bilimi gibi disiplinlerin ilgi alanına girmektedir.
Osmanlı dönemi tıp yazmalarında birçok hastalığın teşhis ve tedavisine da
verilmektedir. Bu hastalıklardan biri de mâlihulyâ, melankolidir. Hastalık ruhsal bi
olarak algılanmış ve çeşitli yollarla tedavi edilmeye çalışılmıştır. Hekimbaşı Ha
Mustafa Feyzi tarafından kaleme alınan Sevdâ-yı Merâkiyye de bu tür eserlerden bir ta
Bu makale iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümü teşkil eden Giriş bölümünde
eserin müellifi, nüshaları ve sevdâ-yı merâkiyye hakkında bilgi verilmiş; ikinci
bölümde metin Latin harflerine aktarılmıştır. Çalışmanın sonuna terimler sözlüğü
ilave edilmiştir.


Etiketler »  

Abstract
Extensive research for the treatment of various diseases had been carried out by phyduring the Ottoman Era. The written documents of that research include informrelevant to disciplines like medicine or pharmacy but they attract the attention of fiellinguistics as well.Those Ottoman manuscripts provide information about diagnosis and treatment ofdiseases. One of those diseases that had been investigated during that time is deprMental illnesses were perceived, by physicians and people of that time, to be a nuisanvarious methods of treatment were investigated. The manuscript Sevdâ-yı Mer(melancholia) written by Hayâtîzâde Mustafa Feyzi, a physician in the Ottoman Erwork of this kind.This article consists of two parts: In the first part general information aboutdepression, the writer and the copies of the manuscript is provided. The second partconsists of the transcription of the text along with a short glossary that is added on theend.

Keywords »