Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Selçuklular Zamanında Anadolu'da ve Civar Bölgelerde Kıtlık
FAMINE IN ANATOLIA AND THE REGIONS AROUND DURING THE SELJUK PERIOD


XI. ve XIII. yüzyıllarda Azerbaycan, İran, Suriye ve Irak ile birlikte el-Cezîre bölgesi başta olmak üzere, Anadolu'nun muhtelif yörelerinde pek çok kıtlık olayı yaşanmıştır. Kuraklık, çekirge istilâsı, su baskını-don vurması ve savaşlar gibi; her birisi bir felâket olan sebeplerin ortaya çıkardığı kıtlık, bu dönem boyunca, çoğu kere salgın hastalıkların da eklenmesiyle, sayısız insanın ölümüne neden olmuştur. Kıtlık ve ona zemin hazırlayan diğer âfetler bu devrin müelliflerince genellikle ilahî bir ceza olarak değerlendirilmiştir.

XI. ve XIII. yüzyıllarda Azerbaycan, İran, Suriye ve Irak ile birlikte el-Cezîre bölgesi başta olmak üzere, Anadolu'nun muhtelif yörelerinde pek çok kıtlık olayı yaşanmıştır. Kuraklık, çekirge istilâsı, su baskını-don vurması ve savaşlar gibi; her birisi bir felâket olan sebeplerin ortaya çıkardığı kıtlık, bu dönem boyunca, çoğu kere salgın hastalıkların da eklenmesiyle, sayısız insanın ölümüne neden olmuştur. Kıtlık ve ona zemin hazırlayan diğer âfetler bu devrin müelliflerince genellikle ilahî bir ceza olarak değerlendirilmiştir.


Etiketler »  

Abstract
In the 11th and 13th Centuries in different regions of Anatolia, especially in the region of el-Cezire, as well as Azerbaijan, Iran, Syria, and Irak, people experienced a number of famine cases. Famine caused by droughtness, water flood, freezing, and wars, along with an epidemic diseases, caused the deaths of countless people. The writers of the period in general interpreted the famine and its causes as a holly punishment. Keywords: Anatolia, Turkey of the Seljuk Period, droughtness, grasshoppers' invasion, wars.

Keywords »