SELİM İLERİ’NİN AYNALI DOLABA İKİ EL REVOLVER ROMANINDA NAHİT SIRRI ÖRİK YANSIMALARI
SELİM İLERİ'S AYNALI DOLABA İKİ EL REVOLVER NAHIT SIRRI ÖRİK'S REFLECTIONS


Selim İleri, çağdaş Türk edebiyatının yaşayan en büyük kıymetlerinden biridir.

Selim İleri, çağdaş Türk edebiyatının yaşayan en büyük kıymetlerinden biridir.
O, ölmüş, unutulmuş bir edebiyata hayat vererek, geçmişle gelecek
arasında bir köprü kurma gayretindedir. Hatırlama, duygudaşlık, benzeşim,
kader birliği olmak üzere birçok izlekle eserlerinde Türk edebiyatının hemen
her dönemine ait yazar ve eserlere göndermelerde bulunur. Selim İleri, edebi
eserler üzerinde değişiklikler yaparak yeni bir eser üretme fikrini başarıyla
uygular.
Bu makalede Selim İleri tarafından yeniden yazma, dönüştürme yoluyla
Cemil Şevket Bey Aynalı Dolaba İki El Revolver romanına Nahit Sırrı
Örik'in ve eserlerinin yansıtılması metinlerarası imgeleme yöntemleri temel
alınarak incelenmiştir.


Etiketler »  

Abstract
Selim İleri, who is one of the biggest assets of contemporary Turkish literature . He diedgiving life to a forgotten literary endeavor of building a bridge between the past and the future.Recall, sympathy , affinity and is found in almost every reference to the period of Turkish writersand literary works , including works in many threaded unity of faith . Selim İleri, implementsuccessfully the idea of producing a new work by making changes on literary works.Nahid Örik 's Kıskanmak in this article by rewriting the novel jealous Selim İleri's CemilBey, Aynalı Dolaba İki El Revolver was examined on the basis of the method of intertextualimagination.

Keywords »