Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Siyaset ve Yazılı Basın İlişkileri


Siyaset Ve Yazılı Basın İlişkileri

İletişim olgusu, eskiden yalnız bir haber iletme olayı ile sınırlıydı Oysa şimdi her alana (işletmelere, kültürlere, ailelere...) girmiş, günümüz toplumlarında büyük bir olgu olarak önem kazanmıştır. Çünkü, insanlar birbirleriyle karşılaşır karşılaşmaz bilgi alışverişi başlamakta, mesajlar iletilmekte, buyruklar verilmekte ve duygular dile getirilmektedir. Bu durum, insanları kaçı-nılmaz olarak, gitgide kitle iletişim araçlarına itmektedir. Günlük olaylara; sosyal hayat ve dünya ile ilgili konulara, verilere, analiz ve yorumlara ancak kitle iletişim araçları, siyasi iktidarlar ve resmi makamlar tarafından daima bir etkileme, statü kazandırma, reklam ve propaganda yapma, kanaat oluş- turma ve uyutma vasıtaları olarak algılanmış; dolayısıyla kitle iletişim araçları vazgeçilmez olmuştur. Kuşkusuz ki kitle iletişim araçları içinde yazılı basının oldukça büyük bir yeri vardır. Her şeyden önce okuyucuya, iletiyi (haber, bildirme yazışı, mesaj...) geniş olarak işleme, yorumlama, değerlendirme, eleştirme; okuma hızını tayin etme, sunma zamanını seçme ve yeniden ele alma gibi özel kolaylıklar sağlar. Ayrıca, Klapper'in de dediği gibi bütün diğer kitle iletişim araçları içinde azınlık görüşlerini aksettirmeye en uygun görülen araç budur ve ikna gücüne de sahiptir.