SOYKIRIM REDDİYESİNDE NE KADAR BAŞARILIYIZ?


Kitap, 1915 yılında meydana gelen ve Van bölgesinin Türk hakimiyetinden çıkmasıyla sonuçlanan olayları incelemektedir. Günümüze kadar iki farklı açıdan değerlendirilen bu olaylar, bir görüşe göre, Türklerin imha ve sürgün kararına direnmeye çalışan Ermeni toplumunun nefs-i müdafaa mücadelesinden ibarettir.

Ermenilerin Türkler tarafından soykırıma uğratıldıkları iddiası, bilimsel ve siyasal çevrelerde yıllardan beri tartışılmaktadır. Bu tartışmanın son yıllarda Türkiye-AB ilişkilerinde de gündeme gelmesi, konuyu daha da popüler hâle getirmiştir. Popülarite arttıkça Türk-Ermeni ilişkilerini çeşitli boyutlardan ele alan kitap, makale ve benzeri yayınların sayısı da artmaktadır. Özellikle, soykırım tartışmalarının iyice alevlendiği Nisan aylarında bu tür yayın faaliyetlerinin bir kat daha hız kazandığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Hâl böyle olunca çok değerli eserlerin yanında harcı-alem denebilecek çalışmalara da rastlanabilmektedir. Bunlardan biri de, Platin Yayınları arasında, Nisan-2006’da, Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran’ın, Van’da Ermeni Devleti Denemesi/Belgelerle (Bundan böyle Kitap olarak ifade edilecek) adlı kitabını yayınlamıştır.