Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

SULTAN II. SELİM’İN EDİRNE VE AV GEZİLERİ
EDIRNE TOURS AND HUNT OUTINGS OF SULTAN SELIM II


Osmanlı padişahları, İstanbul’un fethinden sonra zaman zaman sefer hazırlıkları, ava çıkmak ve kışı geçirmek amacıyla Edirne’de bulunmuşlardır. Edirne’ye giden padişahlardan biri de II. Selim’di.

Osmanlı padişahları, İstanbul’un fethinden sonra zaman zaman sefer
hazırlıkları, ava çıkmak ve kışı geçirmek amacıyla Edirne’de bulunmuşlardır.
Edirne’ye giden padişahlardan biri de II. Selim’di. Bu padişah, tahta
çıktıktan sonra iki defa Edirne’de kışı geçirmiş, bir defa avlanmak amacıyla
Edirne’ye gitmiştir. Ayrıca iki defa daha Edirne’de kışı geçirmek istemiş,
ancak daha sonra bu düşüncesinden vazgeçmiştir. Edirne’ye gitmediği
zamanlarda Çorlu, Çatalca ve Silivri taraflarına 15-20 günlük av gezileri
düzenlemiştir; ancak bu gezi ve av faaliyetlerine dönemin kaynaklarında
yeteri kadar yer verilmez. Bu çalışmada arşiv belgeleri ve diğer kaynaklardan
faydalanılarak II. Selim’in Edirne ve av gezileri, bu amaçla yapılan
çeşitli hazırlıklar, yolculuk güzergâhı, İstanbul’a dönüş gibi konular üzerinde
durulmaktadır.


Etiketler »  

Abstract
After the conquest of Istanbul, the Ottoman Sultans occasionally stayed in Edirne inorder to prepare military expedition, go out hunting and spend the winter. One of theSultans who went to Edirne was Selim II. After ascending the throne, the Sultan spentthe winter in Edirne twice and he once went to Edirne for hunting. Besides, he wantedto spend the winter in Edirne two more times but later he gave up the idea. When hedidn’t go to Edirne, he organized huntings around Çorlu, Çatalca and Silivrineighborhoods for 15-20 days. However, these outing and hunting activities are notenough mentioned in documents. In this work, benefiting from the archieve documentsand other sources, the Edirne tours and hunt outings of Selim II, various preparationsfor this aim, route of travels and return to Istanbul will be examined.

Keywords »