Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

SZÉHENYİ PAŞA VE OSMANLI İTFAİYESİNİN MODERNLEŞTİRİLMESİ (1874-1922)
SZÉCHENYI PASHA AND MODERNISATION OF OTTOMAN FIRE BRIGADE (1874-1922)


Bir Macar asilzadesinin oğlu olan Ödön Széchenyi, Sultan Abdülaziz döneminde Türkiye’ye gelmiş ve Osmanlı’nın son yarım asrı boyunca İstanbul itfaiyesini yönetmiştir.

Bir Macar asilzadesinin oğlu olan Ödön Széchenyi, Sultan Abdülaziz
döneminde Türkiye’ye gelmiş ve Osmanlı’nın son yarım asrı boyunca İstanbul
itfaiyesini yönetmiştir. Geleneksel yangın söndürme usullerini terk ederek,
itfaiyecileri askerî bir disiplinle eğitmiş, örgütü modern araç ve gereçlerle donatmıştır.
Türklerin ilk deniz itfaiyesini kurmuştur. Böylece İstanbul’un en
büyük belâsı olan yangın afetinin şehre verdiği tahribat, gözle görülür biçimde
azalmıştır. Hizmetlerinden dolayı feriklik rütbesiyle ödüllendirilmiştir.
Széchenyi Paşa, hükümete sunduğu raporlarda, yangınlara sebep olan etkenlerin
kaldırılmasına yönelik teklifler sunmuştur. Vilâyetlerdeki itfaiye örgütlerini
de düzene sokmuş, birçok kent onun sayesinde yangın söndürme aletleriyle
tanışmıştır. İstanbul’a ve Türklere büyük hayranlık besleyen Széchenyi Paşa,
Müslüman olmamış, ancak vasiyeti gereği İstanbul’da defnedilmiştir.


Etiketler »  

Abstract
Ödön Széchenyi, who is a son of Hungarian noble family, came to Turkey duringAbdülaziz period and administrated İstanbul fire brigade in the last forty eight years ofOttoman Empire. By abandoning traditional extinguishing methods, he trained firemenwith a military discipline and equiped organisation with the modern tools. He set up firstTurkish marine fire brigade. Thus, the destruction caused by conflagration in İstanbuldiminished considerably. He was awarded with “ferik” title. Széchenyi Pasha offeredpropositions with regard to getting rid of factors causing fire. He also organised fire brigadesin the cities and thus many cities witnessed new extinguishing equipment. SzéchenyiPasha, who admired İstanbul and Turkish people, did not became muslim, yet accordingto his testament he was buried in İstanbul.

Keywords »