TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E ERZURUM’DA EDEBİYAT
LITERATURE IN ERZURUM FROM TANZIMAT TO REPUBLIC


Erzurum, kuruluş tarihi altı bin yıl öncesine dayanan önemli şehirlerden biridir. Şehrin jeopolitik ve stratejik konumu zaman içinde siyasî, ekonomik ve kültürel anlamda zengin bir birikime ulaşmasını sağlar.

Erzurum, kuruluş tarihi altı bin yıl öncesine dayanan önemli şehirlerden
biridir. Şehrin jeopolitik ve stratejik konumu zaman içinde siyasî, ekonomik
ve kültürel anlamda zengin bir birikime ulaşmasını sağlar. Orta Asya ve
Kafkaslar’a olan coğrafî yakınlığı, bu çevrelerde gelişen Türk kültürünün
Erzurum’da yoğun olarak toplanmasını sağlar. Özellikle sözlü kültür
açısından kaynak şehirlerin başında yer alan Erzurum’da basın-yayın
sektörünün erken gelişmesi nedeniyle aydın edebiyatı güçlü bir gelişim
sürecine girer.
Bu makalede Erzurum’daki edebî ve kültürel gelişim şehir ölçeği ile ele
alınıp incelenecektir. Her ne kadar Tanzimat sonrası üzerinde ağırlıklı
olarak durulacaksa da, bütünlüğü sağlama açısından bu dönemin öncesine
de yer verilecektir.
Şehirdeki edebî çevreler, edebî oluşumlar, şairler, yazarlar, bunların basın-
yayın hayatıyla olan ilgileri makalenin ana konusunu oluşturmaktadır.
Edebiyat araştırmalarında yalnızca İstanbul’u merkez olarak ele alanların
aksine, Anadolu’da da zengin bir edebî birikim olduğunu göstermesi bakımından
çalışma önemli bir örnek olacaktır.


Etiketler »  

Abstract
Erzurum is one of the important cities in Eastern Anatolia, established some 6000years ago. Because of the geo-political location of the city, Erzurum has gainedconsiderable political, economic and cultural richness. The city also shows the culturalcharacteristics of the Central Asia and Caucuses mainly due to the geographic proximity.The early entry of the press and publishing to the city made Erzurum an importantcenter for the written literature. Erzurum is also an invaluable source for oral literature.This article analyses the literary and cultural developments in Erzurum. Although thestudy concentrates on the post-Tanzimat period, the earlier developments are alsoincluded for completeness. The main concern of the study is the literary circles and themovements in the city, poets and writers and their works on press and publishing. Thisstudy on the contrary of the previous studies based on Istanbul-centered literature, takesa different approach and tries to bring the rich Anatolian literature into light.

Keywords »