Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

TARİH SİNEMA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TÜRK SİNEMASI’NDA TARİHİ FİLMLER: YAVUZ SULTAN SELİM FİLMLERİ
Historical Films in The Context of History and Cinema Relation: Selim I Films


Bu çalışmada Türk Sineması’nda Yavuz Sultan Selim’i konu olan bu iki film incelenmektedir. Filmlerde, Yavuz Sultan Selim’in nasıl ele alındığı, hangi özelliklerinin ortaya konduğu, filmlerin tür olarak yapıları ve içerikleri irdelenmiştir.

Tarihin çok katmanlı yapısı, sinema için çok uygun bir alt yapı oluşturmaktadır.

Senaryonun aradığı .ykü, gü.lü çatışma ve sürükleyici karakterler tarih içinde saklıdır.

Bu yüzden sinema, sık sık tarihten yararlanır. Sinema, hem içerik hem de ideolojilerin,

iktidarların propaganda aracı olarak çok işlevseldir. Başlangıcından bu yana toplumları,

milletleri bir araya getirebilecek, aynı fikirde buluşturabilecek nitelikte bir sanat

alanı olarak fikir ve düşünceleri yaymak için kullanılmıştır.

Türk Sineması da ilk örneklerinden itibaren tarih ile iç içe bir gelişim izlemiştir.

Türk toplumunun modernleşme sancıları çektiği Sinemacılar Dönemi’nde “Tarihi

Filmler” furyası başlamıştır. Özellikle “Tarihi Avantür Filmlerin” ortaya çıktığı bu

dönemde pek çok film çekilmiştir. Yoğun olarak Osmanlı döneminin konu edildiği

filmler, halk tarafından yoğun ilgi ile karşılanmıştır. Bu dönemde beyazperdeye taşınan

tarihi karakterlerinden biri de Yavuz Sultan Selim’dir. Yavuz Sultan Selim,

“Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan” ile “Yavuz Sultan Selim Ağlıyor” filmlerinde

işlenmiştir. Yavuz Sultan Selim, bu iki film haricinde ve hayata geçirilemeyen

bir deneme dışında Türk Sineması’nda yer almamıştır.

Bu çalışmada Türk Sineması’nda Yavuz Sultan Selim’i konu olan bu iki film

incelenmektedir. Filmlerde, Yavuz Sultan Selim’in nasıl ele alındığı, hangi özelliklerinin

ortaya konduğu, filmlerin tür olarak yapıları ve içerikleri irdelenmiştir.


Etiketler »  

Abstract
The multi-layered structure of history presents a very suitable infrastructure for cinema. The story that the script seeks, strong conflict and gripping characters are hidden in history. Therefore, cinema often benefit from history. Cinema is very functional as a content and propaganda for both government and ideologies. Since its beginning, cinema has been used to gather the communities, nations and disseminate the thoughts and ideas as an art tool which can meet in the middle. Turkish cinema has followed a development with history from its first examples. In the Directors Period when Turkish society suffered from modernization pangs “Historical Films” were on the rise. A lot of films were shot in this period when especially “Historical Adventure Films” showed up. These films mainly about Ottoman Period were intensely appreciated by the audience. Selim I was one of the historical characters who was carried into the screen in this period. Selim I was discussed in “Selim Iand Janizary Hasan” and “Selim I Cries” films. Apart from these two films, Selim I did not appear in the cinema except for a film attempt which could not be realized. This study analyses these two films which take Selim I as their subjects in Turkish Cinema. In the films, how Selim I was discussed, which features of him were revealed, and the structures and contents of the films are examined.

Keywords »