Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

TEK PARTİ YÖNETİMİNİN HALKEVLERİNİN TEMİZLİK VE BAKIMINA DAİR BİR KILAVUZ OLUŞTURMA ÇABASI (1944)
AN INITIATIVE TO CREATE A GUIDELINE FOR SANITATION AND CARE OF PEOPLE’S HOUSES OF THE SINGLE PARTY GOVERNMENT IN TURKEY


Bu kılavuzun hazırlanmasında; temiz ve çağdaş bir toplum yaratma, halkın kültürel faaliyetlerini bakımlı ve temiz ortamlarda yürütmesini sağlama ile halkın ilgi ve sempatisini bu vasıtayla Parti’ye çekme gibi pek çok neden bulunmaktaydı.

Serbest Cumhuriyet Fırkası denemesi sonrasında yapılan yurt gezilerinde tespit edilen sorunlar ile 1931 Parti Kurultayı’nda alınan kararlar neticesinde, Cumhuriyet Halk Parti teşkilatında bazı köklü değişikliklere gidildi. Parti bünyesinde bürolar kuruldu. Teftiş sistemi işler hale getirildi. Yayımlanan Teftiş Talimatnameleri ve atanan parti müfettişleri vasıtasıyla hem taşra ve kamuoyu hem de milletvekilleri kontrol altında tutulmaya çalışıldı. CHP bu sistemi, sosyal kontrolü ve devletin toplum üzerindeki etkisini artırmak ve aynı zamanda toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere de kullandı. Partinin merkezî denetim çabası kendisini Halkevleri ve Halkodaları üzerinde de gösterdi. Bu süreçte CHP, Halkevlerindeki eşyaların nasıl korunması gerektiğinden binaların temizliğine kadar her şeyle yakından ilgilendi. Hatta bu çaba, 1944’de Halkevleri ve Halkodaları hakkında bir temizlik kılavuzu hazırlamaya kadar gitti. Bu kılavuzun hazırlanmasında; temiz ve çağdaş bir toplum yaratma, halkın kültürel faaliyetlerini bakımlı ve temiz ortamlarda yürütmesini sağlama ile halkın ilgi ve sempatisini bu vasıtayla Parti’ye çekme gibi pek çok neden bulunmaktaydı.


Etiketler »  

Abstract
As a result of the issues identified during domestic trips after the experience of Free Republican Party and decisions reached at the 1931 Party Congress, some fundamental changes were made to the CHP organizational structure. Bureaus established within the organizational structure of the party. The inspection system was made functional. Through the issued inspection instructions and the assigned inspectors, local and public opinion as well as parliamentarians were tried to be kept under control. CHP used this system not only to increase the control and influence of the State over society but also to meet people's needs. This inspection and control efforts of the party also appeared in People's Houses and People's Rooms. In this process, the CHP was closely concerned with everything from how to protect the items in People's Houses to the sanitation of these buildings. These efforts resulted in the preparation of a sanitation guideline for People's Houses in 1944. Among various reasons for the preparation of this guideline were to create a clean and civilized society, to provide people with a well-kept and neat environment for their cultural activities and thereby to attract the public’s attention and sympathy towards the Party.

Keywords »