Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

TÜRK EDEBİYATINDA FİRÂK-NÂME ADLI ESERLER
WORKS CALLED FIRAK-NAME IN TURKISH LITERATURE


Aşağıdaki çalışmada firâk-nâme (firâk-nâme, fürkat-nâme, hecr-nâme) adlı eserlerin genel bir tanımı yapılarak bunların hangi edebî tür içerisine girebileceğine dair değerlendirmeler yapılmıştır.

Aşağıdaki çalışmada firâk-nâme (firâk-nâme, fürkat-nâme, hecr-nâme) adlı eserlerin genel bir tanımı yapılarak bunların hangi edebî tür içerisine girebileceğine dair değerlendirmeler yapılmıştır. İran ve Türk edebiyatla-rında yazılmış firak-nâmelerin bir dökümünün de yapıldığı çalışmada, bu eserlerin özellikle Türk edebiyatındaki yeri tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan karşılaştırma ve değerlendirmeler neticesinde Celîlî'nin Hecr-nâme'sinin, Halîlî'nin Fürkat-nâme'sinden kopya; Kadı Hasan'ın eserinin de Binbir Gece Masalları'ndan tercüme edildiği anlaşılmıştır. Ayrıca çeşitli araştırmalarda bir Fürkat-nâme nüshası olarak zikredilen bir yazmanın, Halîlî'nin eseriyle ilgisi olmadığı, bunun Latîfî'nin manzum yüz hadis tercümesi olan Sübhatü'l-uşşak'ının bir nüshası olduğu anlaşılmıştır.


Etiketler »  

Abstract
In the following study the general definition of the Fırak-name is given and an evaluation about its genre is done. This study is also consisted of includes a list of the Turkish and Iranian Fırak-names and also their place in Turkish literature. As a result of the comparisons and evaluations it turned out that Celili's Hecr-name is a copy of Halili's Fürkat-name and that Kadı Hasan's work is a translation of the Arabian Night Tales. Besides, a manuscript which is considered to be a Fürkat-name turned out to be irrelevant to Halili's works but to be a copy of Sübhatü'l uşşak, a Hundred Hadith translation of Latifi.

Keywords »