Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Türk Medeniyetinin İlk Sayfaları


Türk Medeniyetinin İlk Sayfaları

Türkistan halklarının (Türk Cumhuriyetlerinin) bağımsızlığa kavuşması halklarımızın kültür tarihini, millî değerlerini araştırmak yönünde de yeni imkânlar açtı.

Ülke tarihini ve medeniyetini (Medeniyet kavramı bu coğrafyada daha çok kültür anlamına gelmekle beraber, bazen maddi veya manevi kültür unsurları için de kullanılır.), tarafsız ve her yönden derinlemesine araştırma, tanıtma, tarihi geliştirme, manevî olgunluk ile millî şuurun oluşmasının mühim şartlarındandır. Çünkü halkı manevî yönden kâmil olan ülkelerin büyük devletler olabileceğini, insanlığın tarihî tecrübesi gayet açık göstermiştir. Millî değerlerini ve geçmişini bilmeyen halk istikbâli için de mücadele edemez. Tarih sayfalarını derinlemesine ve tarafsız araştırmak, yalnızca geçmişi tanımak olmayıp, aksine istikbaldeki gelişme içinde yeni imkânlar aramaktır. Tarih araştırmaları neticesinde, insanların vatanseverlik, millî birlik ve beraberlik ile tarihi duyguları şekillenir; böylece gelişmenin manevî zeminleri sağlamlaşır.