Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

TÜRK SİYASİ HAYATINDA VATAN CEPHESİ UYGULAMALARI: ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ
HOMELAND FRONT PRACTICE IN TURKISH POLITICAL LIFE: DARDANELLES (ÇANAKKALE) EXAMPLE


1950 genel seçimleriyle iktidara gelen DP, 1954 ve 1957 seçimlerini de kazanmıştı. Ancak 1957 seçimlerinden sonra DP ile muhalefet partileri arasında ciddi krizler ortaya çıktı.

1950 genel seçimleriyle iktidara gelen DP, 1954 ve 1957 seçimlerini de
kazanmıştı. Ancak 1957 seçimlerinden sonra DP ile muhalefet partileri arasında
ciddi krizler ortaya çıktı. Başta CHP olmak üzere DP’ye karşı
mücadele başlatan muhalefet partileri, aralarında “Güç Birliği” adında bir
siyasi yapı oluşturdular. Muhalefet kanadında bunlar yaşanırken, Başbakan
Adnan Menderes 12 Ekim 1958’de Manisa’daki konuşmasında Güç
Birliği’ne karşı bütün vatandaşların yer alabileceği bir Vatan Cephesi’nin
kurulduğunu ilan etti. Tüm yurtta olduğu gibi Vatan Cephesi Çanakkale’de
de büyük ilgi gördü. Başbakan’ın çağrısı üzerine çok sayıda Çanakkaleli
Vatan Cephesi’ne bağlı ocaklara üye olmaya başladı. Bu durum iktidar
partisinin politikalarının Çanakkale’de kamuoyu tarafından beğenildiği
anlamına da gelmekteydi. Çanakkale yerel basını, vilâyetlerinden Vatan
Cephesi’ne dolayısıyla da DP ocaklarına büyük iltihakların olduğunu
bildirdi. Buna mukabil DP’den ayrılarak CHP’ye katılanlar da oldu.


Etiketler »  

Abstract
The ruling Democratic Party in 1950 elections also won the 1954 and 1957 elections.But after the 1957 elections, serious crises arose between the Democratic Party and theopposition parties. The opposition parties, in particular the People's Republican Party,which started the struggle against the Democratic Party, formed a political structure calledthe Power Union. While these are happening in the opposition bloc, Prime MinisterAdnan Menderes declared in October 12, 1958 in Manisa that the establishment of aHomeland Front, where all the citizens could take part in the Power Union. Like thewhole country, the Homeland Front attracted great attention in Çanakkale. Upon the callof the Prime Minister, he began to become a member of the quarries belonging to numerousÇanakkale Homeland Fronts. This also meant that the politics of the ruling party wereliked in Çanakkale. The Çanakkale local press reported that there were great affiliationsfrom the provinces to the Homeland Front and therefore to the Democratic Party quarters.Apart from this, there were also those who joined the People's Republican Party from theDemocratic Party. This study was prepared by taking documents of the Prime Minister'sRepublican Archives in Çanakkale, the local press in the period, examination and researchworks related to the subject.

Keywords »