UYUŞTURUCU VE GENÇLİK
DRUGS AND YOUTH


Dünyayı saran en büyük tehlike uyuşturucudur. Günümüzde özellikle siyasî, sosyal, iktisadî ve eğitimsel yönleri ile gençliğin uyuşturucuya bağımlı olmasını temine çalışan güçler vardır. Halbuki gençlik, millet ve devletin geleceğidir.

Dünyayı saran en büyük tehlike uyuşturucudur. Günümüzde özellikle siyasî, sosyal, iktisadî ve eğitimsel yönleri ile gençliğin uyuşturucuya bağımlı olmasını temine çalışan güçler vardır. Halbuki gençlik, millet ve devletin geleceğidir. Gençliğini uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan koruyan ve iyi eğiten milletlerin geleceklerine daha güvenle bakabilecekleri bilinen bir gerçektir.

Bu makalede çeşitli kurumların yapmış oldukları anketler, gençlerin uyuşturucuya başlama yaşı ve gençliği uyuşturucu alışkanlığına götüren sebepler açısından değerlendirmeye tabi tutarak meselenin ehemmiyeti ortaya konmaya çalışılmıştır. Gençler arasında yaygın olan uyuşturucu maddeler sınıflandırılıp ayrı ayrı tanıtılmış ve vücut üzerindeki etkileri de anlatılarak teşhisi hususunda ipuçları verilmiştir. Gençleri zararlı alışkanlıklardan koruyabilmek veya kurtarabilmek için başta aile olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı vb. gibi kurumlara düşen önemli görevlere dikkat çekilmiştir.


Etiketler »  

Abstract
What bound the world is the danger of drugs. There exist some powers working politicaly, socially, economically, and educationally to make the youth drug addicted. Whereas, the youth is the future for the nation and the state. Therefore, it is to say that educating the youth carefully will make the future secure. Social foundations are obliged to protect the youth from drugs. On the other hand, individual's psychological state and education are very important.Starting from the family many social foundations such as Ministery of Education, Police Department, Ministery of Health, and so on fall upon some important duties.

Keywords »