Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

XV., XVI. VE XVII. YÜZYILLARDA YOROS (BEYKOZ) KAZASINDA İKTİSADÎ HAYAT
THE ECONOMIC LIFE IN THE DISTRICT OF YOROS (BEYKOZ) IN THE XVTH, XVITH AND XVIITH CENTURIES


Bu makalede XV., XVI. ve XVII. yüzyıllarda Yoros (Beykoz) Kazası’nın iktisadî durumu ele alındı. Kaynaklarımızı başta Tahrir Defterleri ve Şer'iyye Sicilleri oluşturdu. XVII. yüzyılın ikinci yarısında kazanın iktisadî yapısı için Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde yer alan bilgilerden yararlanıldı.

Bu makalede XV., XVI. ve XVII. yüzyıllarda Yoros (Beykoz) Kazası’nın iktisadî durumu ele alındı. Kaynaklarımızı başta Tahrir Defterleri ve Şer'iyye Sicilleri oluşturdu. XVII. yüzyılın ikinci yarısında kazanın iktisadî yapısı için Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde yer alan bilgilerden yararlanıldı. Ayrıca konu hakkında bilgi veren araştırmalar da değerlendirildi. İlk olarak kaza dâhilinde yaşayan halktan alınan raiyyet rüsumunun hangi kalemlerden oluştuğu ve yılda bunlardan ne kadar vergi alındığı tablolar ve çizelgelerle ortaya konuldu. Tarıma elverişli toprakların miktarı belirlenmeye çalışıldı. Ziraata açık topraklarda hububat türünden hangi ürünlerin ekildiği, yılda ne kadar ürün elde edildiği, bunlardan ne kadar aynî vergi alındığı ve bunun nakdî değerinin ne kadar olduğu tablolarla gösterildi. Ayrıca bu hububat kalemlerinin yıllık üretim kapasiteleri çizelgelerle belirlenmeye çalışıldı. Kaza dâhilinde yapılan meyve ve sebze üretiminin ne kadar olduğu ne tür sebze ve meyve yetiştirildiği, bağ ve bahçelerin kapasiteleri tablolarla ortaya konuldu. Hayvancılığın sanayi işletmeleri hangi boyutta olduğu tespite çalışıldı. Sanayi ürünü olarak kendir üretiminin iskân birimlerine göre dağılımı, kaza dâhilinde sanayi işletmesi olarak ne kadar değirmen ve bezirhane bulunduğu belirlendi. Yoros’ta ne kadar iskele ve bazar bulunduğu ortaya konulmaya çalışıldı.


Etiketler »  

Abstract
This paper has tackled the economic situation of Yoros (Beykoz) in the centuries of XV., XVI., and XVII. Our sources are Tahrir Defters (Tahrir Registry) and Şer'iyye Sicils (Sharia Registry). The information on the economic structure of the district in the second half of the XVII. century has been utilized from Seyahatname of Evliya Celebi. In addition, some scientific research has benefited from this paper. Firstly, the paper gives some information the raiyyet rüsumu (kind of the Ottoman taxes) taken from inhabitants, consisting of which items and the amount of the taxes are displayed by tables and graphs. It has found out the percentage of the territory whose soil was fertile. Also, it provides some information on which crops and their amounts were grown on the cultivated-arable lands yearly and how much aynî taxes were paid by the, farmers and the monetary value of the grown crops. All information has been shown by the tables and graphs throughout the paper. Moreover, the paper attempts to obtain the annual capacity of grain production. It also includes detailed information on the types and amounts of vegetables and fruits harvested and the production capacity of the cultivated lands. Besides the agricultural production, animal husbandry has been analyzed in the paper. It provides the percentage of hemp as a manufactured product per inhabited area and the numbers of the mills of linseed oil and grain that existed as industrial enterprises in the district. It has been concluded by the number of wharves and bazaars in Yoros.

Keywords »