Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

XVI. YÜZYIL ŞÂİRİ FİRÂKÎ VE MANZUM BİR MEKTUBU
FIRAKI A POET OF XVITH CENTURY AND A LETTER OF H.M IN VERSE


Bu yazıda XVI. yüzyıl şairlerinden Kütahyalı Firakî’nin manzum bir mektubu ele alınmıştır.

Bu yazıda XVI. yüzyıl şairlerinden Kütahyalı Firakî’nin manzum bir
mektubu ele alınmıştır. Ancak konunun daha iyi anlaşılabilmesi için ilk
önce klasik edebiyat araştırmacılarının mektupla ilgili yaptıkları çalışmalar
tanıtılmıştır. Daha sonra şairle ilgili bilgi veren biyografi kaynaklarının
ışığında Firakî’nin hayatı, eserleri ve sanatkârlığı incelenmiştir. Ardından
şairin kaleme aldığı manzum mektubu transkribe edilerek tanıtılmıştır.


Etiketler »  

Abstract
In this article we dealt with Firâkî a poet of XVI’th century from Kütahya, his life,works and poetry. Firstly we introduced studies about letter as a literary form. Later wementioned about the life and poetry of Firâkî according to XVI’th century Ottomanbiography sources. Consequently we gave a transcribed text of Firâki’s letter written inverse.

Keywords »