Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Yaran Sohbeti


Yaran Sohbeti

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük rol oynayan Ahilik teşkilatı, Anadolu’da, Balkanlar’da ve Kırım’da yaşayan Türklerin sosyo-ekonomik ve politik durumlarına XIII. yüzyılın başlarından XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar yön vermiş güçlü bir teşkilattır. Bütün esnaf ve sanatkarları bünyesinde toplayarak sıkı bir ahlaki, mesleki ve askeri disiplinden geçirmek amacını taşıyan bu kuruluş, Türk esnaf ve sanatkarları arasında kuvvetli bir dayanışma oluşturmuş, onları, yeni yerleşilen topraklarda rahatça yaşayabilecek ve Bizans sanatkarlarıyla boy ölçüşebilecek seviyeye getirmiştir. Böylece, Anadolu’nun Türkleşmesinde çok önemli bir görev üstlenmiştir.

Selçukluların son döneminde Ankara’da bağımsız bir Ahi Birliği kurulmuştur. İstanbul’un fethinden sonra ise, bu birlik nüfuzunu kaybetmiş, yerini Lonca teşkilatına bırakmıştır. Fakat Ahi teşkilatı ve geleneği, bilhassa bu bölgede varlığını kuvvetle sürdürmeye devam etmiştir. Ayrıca bu müesse- seyi kuran Ahi Evren’in ve daha sonra vekillerinin de bu bölgede bulunması devamlılığı destekleyici unsurlardan biri olmuştur.