Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

YAVUZ SULTAN SELÎM’İN TÜRKÇE ŞİİRLERİ


Bu çalışmada, birinci el kaynaklar olan şiir mecmuaları ve cönkler kullanılmış; şiirlerin kaynaklarını göstermeyen, özellikle yakın dönemlerde şair padişahlara münhasıran hazırlanan çalışmalardaki manzumeler metin neşrinde kullanılmamıştır.

Farsça divan sahibi olan Yavuz Sultan Selim’in Türk.e şiir yazmadığı veya bunların

bir veya birkaç beyitten ibaret olduğu eski kaynakların çoğunlukla ittifak ettikleri

ve günümüzde de söylenegelen bir husustur. Bununla birlikte, bazı şair tezkirelerinde

ve günümüzde hazırlanan kimi şiir antolojilerinde Yavuz’un az sayıda da olsa

Türk.e şiirlerine yer verilir. Bu çalışmada öncelikle konuya ilişkin kaynakların ayrıntılı

bir değerlendirmesi yapılmış, çalışmanın metoduna dair bilgi verilmiş, nihayet

Yavuz Sultan Selim’e aidiyeti hususunda emin olduğumuz 23 ve büyük ihtimalle

ona ait olduğunu düşündüğümüz 5 adet olmak üzere 28 adet Türk.e şiir, kaynakları

gösterilmek ve tenkit ve tahkik edilmek suretiyle neşredilmiştir. Bunların arkasından

da Yavuz Sultan Selim’e mi, aynı mahlası kullanan torunu II. Selim’e mi ait olduğunu

tespit edemediğimiz 20 adet manzume metnine yer verilmiştir.

Hiç Türk.e şiir yazmadığı iddiaları bulunan Yavuz Sultan Selîm’in biyografik

kaynaklarda tespit edilen birkaç şiirinden çok fazla sayıda şiirinin tespit edilmiş olması,

konunun siyasi veçhesinin de bulunması hasebiyle oldukça önemlidir.

Bu çalışmada, birinci el kaynaklar olan şiir mecmuaları ve cönkler kullanılmış;

şiirlerin kaynaklarını göstermeyen, özellikle yakın dönemlerde şair padişahlara münhasıran

hazırlanan çalışmalardaki manzumeler metin neşrinde kullanılmamıştır.


Etiketler »