Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

YAVUZ SULTAN SELÎM’İN TÜRKÇE ŞİİRLERİ


Bu çalışmada, birinci el kaynaklar olan şiir mecmuaları ve cönkler kullanılmış; şiirlerin kaynaklarını göstermeyen, özellikle yakın dönemlerde şair padişahlara münhasıran hazırlanan çalışmalardaki manzumeler metin neşrinde kullanılmamıştır.

Farsça divan sahibi olan Yavuz Sultan Selim’in Türkçe şiir yazmadığı veya bunların bir veya birkaç beyitten ibaret olduğu eski kaynakların çoğunlukla ittifak ettikleri ve günümüzde de söylenegelen bir husustur. Bununla birlikte, bazı şair tezkirelerinde ve günümüzde hazırlanan kimi şiir antolojilerinde Yavuz’un az sayıda da olsa Türkçe şiirlerine yer verilir. Bu çalışmada öncelikle konuya ilişkin kaynakların ay- rıntılı bir değerlendirmesi yapılmış, çalışmanın metoduna dair bilgi verilmiş, nihayet Yavuz Sultan Selim’e aidiyeti hususunda emin olduğumuz 23 ve büyük ihtimalle ona ait olduğunu düşündüğümüz 5 adet olmak üzere 28 adet Türkçe şiir, kaynakları gösterilmek ve tenkit ve tahkik edilmek suretiyle neşredilmiştir. Bunların arkasından da Yavuz Sultan Selim’e mi, aynı mahlası kullanan torunu II. Selim’e mi ait oldu- ğunu tespit edemediğimiz 20 adet manzume metnine yer verilmiştir.

Hiç Türkçe şiir yazmadığı iddiaları bulunan Yavuz Sultan Selîm’in biyografik kaynaklarda tespit edilen birkaç şiirinden çok fazla sayıda şiirinin tespit edilmiş olması, konunun siyasi veçhesinin de bulunması hasebiyle oldukça önemlidir.

Bu çalışmada, birinci el kaynaklar olan şiir mecmuaları ve cönkler kullanılmış; şiirlerin kaynaklarını göstermeyen, özellikle yakın dönemlerde şair padişahlara münhasıran hazırlanan çalışmalardaki manzumeler metin neşrinde kullanılmamıştır.


Etiketler »  


Keywords »