DAS FREMDE UND DAS EIGENE IM DIALOG

Dazu wird die Übersetzung der Novelle „Kel Melâhat“ von Tarık Buğra ins Deutsche analysiert und...

ANNEMARIE SCHIMMEL’İN TASAVVUF ANLAYIŞI VE YUNUS EMRE’YE BAKIŞI

Bu makalede önce tasavvufi şiirlerin Batı genelinde çeviri yoluyla nasıl alımlandığı özetlenecek...

OSMANLI SARAYINDA BİR KİTABIN SERÜVENİ

II. Murad döneminde başlayan sultana özel kitap siparişleri, II. Mehmed, II. Bayezid ve I....

TRABLUSGARP VE BİNGAZİ NAİBÜ‘S-SULTANLIĞI

Trablusgarp Savaşı, 1911-1912 yıllarında Osmanlı Devleti ile İtalya arasında gerçekleşmişti. Bu...

ÂLEM-İ NİSVÂN MECMUASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Rusya Türkleri arasında eski-yeni tartışmasıyla başlayan cedîdcilik anlayışı Türk dünyasında...

SÂFÎ VE İSTANBUL ŞEHRENGİZİ

İran edebiyatında ilk örnekleri XII. asırda görülmeye başlayan şehrengiz, Klasik Türk...

BİR SULTAN İKİ MERASİM: SALİHA SULTAN’IN DOĞUMU VE DÜĞÜNÜ

Dünyaya gelmek ve dünya evine girmek, tüm insanlar için önemli birer dönüm noktasıdır ve pek çok...

HOKAND HANLIĞINDA SARAY TEŞKİLATI VE KULLANILAN UNVANLAR

Hokand Hanlığı’nın saray teşkilatı ve bu teşkilatta görevli bürokratlar Türk-İslam ve Türk-Moğol...