ATTİLÂ İLHAN ŞİİRİNDE GÖRSELLİK VE SİNEMATOGRAFİ

Attilâ İlhan, 1940 Kuşağı içinde kendine özgü yeri olan bir şairdir. Sinemayı genç yaşlarından...

TÜRK EDEBİYATINDA SECİ VE KULLANIMLARI

Kısaca nesirdeki kafiye olarak tanımlanacak seci, kafiye ve redif üzerine yapılan çalışmalara...

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA BÜROKRASİ VE ULEMA

Bu makalede Osmanlı hâkimiyetinin başlangıcından XVI. yüzyılın ilk yıllarına kadar bürokratik...

ERZURUMLU MUSTAFA DARÎR’İN ESERLERİNDE GÖRME DUYUSU VE KÖRLÜK

Erzurumlu Mustafa Darîr, klasik Türk edebiyatının temellenmeye başladığı bir devir olan XIV....

HAYÂL’DEKİ KÜÇÜK KOMEDİLER

Hayâl adını taşıyan mizah gazetesi, 1870’li yılların uzun soluklu yayınlarındandır. Teodor Kasap...

PEYAMİ SAFA’NIN TÜRK INKILÂBINA BAKIŞI

Osmanlı modernleşmesi, 19.yüzyıldan itibaren, Mülkiye – Harbiye – Tıbbiye üçlemesiyle sembolleşen...

MESNEVÎ ŞÂRİHİ İSMÂÎL RÜSÛHÎ-İ ANKARAVÎ’NİN ŞİİRLERİ

17. yüzyılın önemli şahsiyetlerinden biri olan Mesnevî şârihi İsmâîl-i Ankaravî, daha ziyade...

NECÂTÎ BEY’İN ŞAİR ANLAYIŞI

Bu çalışmada, Necâtî Bey’in şair karşılığında kullandığı kelimeler, ilgili tamlamalar; şairden ne...

LONDON GAZETTE’DE KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI (1683-1697)

XVII. yüzyılda dünyada ve Britanya’da çok az sayıda gazete bulunmaktaydı. İngiliz Devleti’nin...

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN ALAMAN SEFERİ’NE DAİR YENİ BİR METİN

Kanuni Sultan Süleyman devri özellikle Batı yönündeki fetih hareketleri bakımından dikkate değer...

ÇAĞATAYCA KELİLE VE DİMNE TERCÜMELERİ

14. yüzyıldan günümüze değişik müellif/mütercimler tarafından farklı edebî şekillerde, farklı...