HAYÂL’DEKİ KÜÇÜK KOMEDİLER

Hayâl adını taşıyan mizah gazetesi, 1870’li yılların uzun soluklu yayınlarındandır. Teodor Kasap...

PEYAMİ SAFA’NIN TÜRK INKILÂBINA BAKIŞI

Osmanlı modernleşmesi, 19.yüzyıldan itibaren, Mülkiye – Harbiye – Tıbbiye üçlemesiyle sembolleşen...

MESNEVÎ ŞÂRİHİ İSMÂÎL RÜSÛHÎ-İ ANKARAVÎ’NİN ŞİİRLERİ

17. yüzyılın önemli şahsiyetlerinden biri olan Mesnevî şârihi İsmâîl-i Ankaravî, daha ziyade...

NECÂTÎ BEY’İN ŞAİR ANLAYIŞI

Bu çalışmada, Necâtî Bey’in şair karşılığında kullandığı kelimeler, ilgili tamlamalar; şairden ne...

LONDON GAZETTE’DE KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI (1683-1697)

XVII. yüzyılda dünyada ve Britanya’da çok az sayıda gazete bulunmaktaydı. İngiliz Devleti’nin...

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN ALAMAN SEFERİ’NE DAİR YENİ BİR METİN

Kanuni Sultan Süleyman devri özellikle Batı yönündeki fetih hareketleri bakımından dikkate değer...

ÇAĞATAYCA KELİLE VE DİMNE TERCÜMELERİ

14. yüzyıldan günümüze değişik müellif/mütercimler tarafından farklı edebî şekillerde, farklı...

“BİYOGRAFİ ROMANLARI” ROMAN MI?

Değişik tasniflere göre çok çeşitli alt türleri olan roman, en sevilen ve okunan edebiyat...

KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE KÂĞIT (Kâğıttan Hayâller)

İnsanoğlu tarafından kâğıdın imal edilmesi, geçen zamanla değerinin ve çeşidinin artması,...

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE ÎCÂZ’A DAİR TESBİTLER TEKLİFLER

Klasik Türk edebiyatında bir şairin başarısını ölçerken yapılan üslup değerlendirmelerinde...

ZİYNET ALTINI (1898-1922)

Ziynet altını basımı Türk numismatik tarihinin enteresan uygulamalarından biridir. İlk defa...

Darüşşafakalı Bir “Ara Nesil” Şairi: AHMED VEFÂ BEY

Ahmed Vefâ Bey (1868-1901), büyük bir bölümü “bîmâr-hâne” denilen akıl hastanelerinde geçmiş 33...

ABDÎ MEVLİDİ

Hz. Muhammed’in doğumunu, üstün vasıflarını, hayatındaki önemli olayları ve vefatını konu edinen...