“BİYOGRAFİ ROMANLARI” ROMAN MI?

Değişik tasniflere göre çok çeşitli alt türleri olan roman, en sevilen ve okunan edebiyat...

KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE KÂĞIT (Kâğıttan Hayâller)

İnsanoğlu tarafından kâğıdın imal edilmesi, geçen zamanla değerinin ve çeşidinin artması,...

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE ÎCÂZ’A DAİR TESBİTLER TEKLİFLER

Klasik Türk edebiyatında bir şairin başarısını ölçerken yapılan üslup değerlendirmelerinde...

ZİYNET ALTINI (1898-1922)

Ziynet altını basımı Türk numismatik tarihinin enteresan uygulamalarından biridir. İlk defa...

Darüşşafakalı Bir “Ara Nesil” Şairi: AHMED VEFÂ BEY

Ahmed Vefâ Bey (1868-1901), büyük bir bölümü “bîmâr-hâne” denilen akıl hastanelerinde geçmiş 33...

ABDÎ MEVLİDİ

Hz. Muhammed’in doğumunu, üstün vasıflarını, hayatındaki önemli olayları ve vefatını konu edinen...

FİHRİST-İ MAKÂMÂT AHMED AVNİ KONUK’A MI AİTTİR?

Bir kültür hazinesi olan divan şiirinin faydalandığı zengin kaynakların başında musiki ilmi...

Eskişehir’deki Bir Hayratın Hikayesi: AK CAMİ VE MUALLİMHANESİ

İstanbullu bir bürokrat olan İshak Efendi tarafından Eskişehir’de Karabaş Mahallesi’nde cami ile...

İSTANBUL-TEBRİZ TİCARET HATTINDA VALİDEHAN (XIX-XX. YÜZYIL)

İstanbullu bir bürokrat olan İshak Efendi tarafından Eskişehir’de Karabaş Mahallesi’nde cami ile...