FİHRİST-İ MAKÂMÂT AHMED AVNİ KONUK’A MI AİTTİR?

Bir kültür hazinesi olan divan şiirinin faydalandığı zengin kaynakların başında musiki ilmi...

Eskişehir’deki Bir Hayratın Hikayesi: AK CAMİ VE MUALLİMHANESİ

İstanbullu bir bürokrat olan İshak Efendi tarafından Eskişehir’de Karabaş Mahallesi’nde cami ile...

İSTANBUL-TEBRİZ TİCARET HATTINDA VALİDEHAN (XIX-XX. YÜZYIL)

İstanbullu bir bürokrat olan İshak Efendi tarafından Eskişehir’de Karabaş Mahallesi’nde cami ile...

GÖSTERGEBİLİM AÇISINDAN ESKİ UYGURCA KUANŞİ İM PUSAR

Göstergeler, basit mantıkla soyut veya somut şeylerin yerine geçebilen, onları işaret eden...

İSTANBUL SARRAFLARI (1691-1835)

Osmanlı iktisadi sisteminin vazgeçilmez aktörlerinden olan sarraflar zümresi içinde İstanbul...

SULTAN III. MEHMET’İN DOĞUM (YILDIZ) HARİTASI

Avrupa genelinde çok eski bir geleneğe sahip olan astrolojinin, 15. ve 16. yüzyılda değeri gün...

MEHMET ÂKİF’İN ŞİİRLERİNDE AĞLAMA

Mehmet Akif; ilmi, şairliği, fikir ve dava adamlığı gibi pek çok yönleri olan önemli bir...