GÖSTERGEBİLİM AÇISINDAN ESKİ UYGURCA KUANŞİ İM PUSAR

Göstergeler, basit mantıkla soyut veya somut şeylerin yerine geçebilen, onları işaret eden...

FİRDEVSÎ-İ RÛMÎ’NİN SÜLEYMÂNNÂMESİ’NDE İKİLEMELER

Bu makalede XV. yüzyıl sonu XVI. yüzyıl başlarında yaşamış olan Firdevsî (Firdevsî-i Rûmî,...

İSTANBUL SARRAFLARI (1691-1835)

Osmanlı iktisadi sisteminin vazgeçilmez aktörlerinden olan sarraflar zümresi içinde İstanbul...

SULTAN III. MEHMET’İN DOĞUM (YILDIZ) HARİTASI

Avrupa genelinde çok eski bir geleneğe sahip olan astrolojinin, 15. ve 16. yüzyılda değeri gün...

MEHMET ÂKİF’İN ŞİİRLERİNDE AĞLAMA

Mehmet Akif; ilmi, şairliği, fikir ve dava adamlığı gibi pek çok yönleri olan önemli bir...

OSMANLI TAŞRA DARPHANELERİ (1697-1758)

XVII. yüzyıl sonlarında gerçekleştirilen para ve darphane reformunu müteakiben çeşitli...

ALİ EKREM’İN ŞİİRLERİNDE MERHAMET TEMİ

Yeni Türk şiirinde ilk dikkat çekici örneklerden biri olarak Âkif Paşa’nın torunu için yazdığı...

HADİSLERİN KAZAK ATASÖZLERİNE ETKİSİ

Atasözleri, uzun tecrübe ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, halkın bütün...

Telif Tarihi Tartışmalarına Ek: AHMED-İ RIDVÂN'IN İSKENDERNÂME'Sİ NE ZAMAN YAZILDI?

Geçmişe dönük edebî araştırmalarda, özellikle metin çalışmalarında sıkça karşılaşılan sorunlardan...

ORDU YÖRESİNDE YAŞANAN GÖÇ HAREKETLERİ (1877-1914)

19. yüzyılda yaşanan siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal gelişmeler tüm Anadolu coğrafyasını...