Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

TÜRK ROMANINDA YAVUZ SULTAN SELİM
Selım I in Turkısh Novel


Yavuz Sultan Selim’in esin kaynağı olduğu edebi türlerden biri de tarihi romanlardır. Biz bu çalışmamızda ilk roman örneklerinden bugüne Yavuz Sultan Selim’in tarihi romanlardaki varlığını tespit etmeye çalışacağız.

Tarih, birçok yazar ve şair için vazgeçilmez bir esin kaynağıdır. Onun mazideki

mümbit dünyasına yer vermeyen, değinmeyen hemen hemen hiçbir yazarımız yoktur.

Özellikle Türk tarihi, bu açıdan keşfedilmemiş bir hazinedir. Yazar ve şairlerimiz de

bu hazinenin farkına vararak mazinin kaynaklarından sürekli istifade etmişlerdir.

Yazar ve şairlerimiz tarihten yararlanırken özellikle Osmanlı hanedan üyeleri yanında

Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Beyazıt, Fatih Sultan Mehmet, II. Abdülhamit,

Mustafa Kemal Atatürk gibi Türk tarihine yön veren önderleri daha çok

tercih etmişlerdir. Yavuz Sultan Selim’i de bu tercih listesinde zikredebiliriz. Gerek

şehzadelik yılları gerekse çok kısa süren saltanat yıllarındaki icraatlarıyla adından

sıkça söz ettiren I. Selim, edebiyat dünyamızın da ilham kaynaklarından birini oluşturmuştur.

Yavuz Sultan Selim’in esin kaynağı olduğu edebi türlerden biri de tarihi romanlardır.

Biz bu çalışmamızda ilk roman örneklerinden bugüne Yavuz Sultan Selim’in

tarihi romanlardaki varlığını tespit etmeye çalışacağız.


Etiketler »  

Abstract
History is an indispensable source of inspiration for many writers and poets. There are hardly any authors who do not touch or mention the productive world of history. Turkish history, in particular, is an unexplored treasure. Our writers and poets have also become aware of this treasure and have always benefited from the sources of the past. While the our writers and poets have benefited from history, they have preferred not only the Ottoman dynasty members but also Suleiman the Magnificent, Bayezıd I, Mehmet II, Abdülhamit II, Mustafa Kemal Atatürk who gave the direction to the Turkish history. We can mention Selim I in this preference list. Selim I, which is frequently mentioned with his performances both during his years of prince and his short years of reign, has also been one of the inspiration sources of our literary world. One of the literary genres inspired by Selim I is historical novels. In this study, we will try to determine the existence of Selim I in historical novels since the first novel samples to today’s novels.

Keywords »