Hanife Dilek Batislam, Hasbıhâl-i Sâfî


Hanife Dilek Batislam, Hasbıhâl-i Sâfî, İnceleme-Metin-Tıpkıbasım, Kitabevi, İstanbul 2003, 197 s.+24 vr. Tıpkıbasım.