Abdülkerim Gülhan

Abdülkerim Gülhan

DİVAN ŞİİRİNDE “GURBET” VE “GARİPLİK” ÜZERİNE
 
01 Nisan 2006
Gurbetin Türk toplumunun hayatında çok önemli bir yeri vardır. Gurbet ve gariplik duygusu,...