Rusya Müslümanlarının Kongrelerinde Kadın Sorunu (1905-1917)
Women phenomena in the Congress of Muslims in Russia


Rusya Müslümanlarının Kongrelerinde Kadın Sorunu (1905-1917)

XX. yüzyılın başında Rusya Türkleri kadınların özgürleşmesi yolunda çok hızlı denilebilecek bir gelişme göstermişlerdir. Bu süreci 1905-1917 tarihleri arasında yaptıkları kongrelerde, açık ve canlı bir şekilde görmek mümkündür. Yapılan toplantıların zabıtlarından kadınların, dinî söylemi bir yana bırakıp evrensel haklar bağlamında haklarını kazanmak yolunu tercih ettikleri ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, kadınların bizzat bu tartışmalara katılarak statülerinin yükseltilmesi ve toplumda daha etkili konuma gelebilme mücadelesi vermeleri, örgütlenmeleri ve gelişmelerin adım adım nasıl şekillendiği ve sistemleştiği görülmektedir.


Etiketler »  

Abstract
The Muslims of Russia took quite a rapid steps toward the emancipation of women in the early 20th century. These developments can best be seen in the discussions of All- Russian Muslim Congresses between 1905 and 1917. The records of the 1917 Congress and other meetings show also that Muslim women who took part in these activities preferred a secular discourse in order to defend their rights in a universal context rather than seeking solutions within Islam. Besides, there were jadidist religious reformers such as Mûsa Cârullah (1875-1949) who defended women’s rights by interpreting Kor’an from a feminist point of view. He also tried to show that Islam does not conradict with the later developments in the West concerning the status of women.

Keywords »