Ahmet Kartal

Ahmet Kartal

YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ KÜLTÜR VE EDEBİYATI
 
01 Mayıs 2019
Bu çalışmada önce Yavuz Selim dönemindeki kültür ve edebiyatın durumu hakkında bilgi verilmiş,...
Sâ’ib-İ Tebrîzî Ve Türkçe Şiirleri
 
01 Aralık 2002
Bu çalışma ile, Sâ’ib-i Tebrîzî'nin Türkiye, Azerbaycan ve İran'da yapılan üç farklı yayımı Türk...