AHMET KEMAL GÜMÜŞ

AHMET KEMAL GÜMÜŞ

FUZÛLÎ'NİN AYAKKABICILIK TERİMLERİ İLE YAZDIĞI MUVAŞŞAH GAZELİ
 
03 Temmuz 2020
Şair ve yazarların büyük çoğunluğu gördükleri, dinle- dikleri, yaşadıkları hayatı, kurguyla...