Ali Karahan

Ali Karahan

TUNA NEHRİ VE KIYILARINDAKİ YERLEŞİM YERLERİ HAKKINDA XVIII. Y ZYILIN SONLARINDA KALEME ALINAN BİR RİSALE
 
25 Haziran 2021
XVIII. yüzyılın sonlarında kaleme alınan bu Risale, Tuna Nehri’nin Belgrad yakınlarındaki Zemun...