Asuman Akay Ahmed

Asuman Akay Ahmed

FİRDEVSÎ-İ RÛMÎ’NİN SÜLEYMÂNNÂMESİ’NDE İKİLEMELER
 
01 Nisan 2014
Bu makalede XV. yüzyıl sonu XVI. yüzyıl başlarında yaşamış olan Firdevsî (Firdevsî-i Rûmî,...