Atabey Kılıç

Atabey Kılıç

AHMED HAMDÎ’NİN “BELÂGAT-I LİSÂN-I OSMÂNΔSİ
 
01 Mayıs 2007
Bu çalışma çerçevesinde amacımız, Türk edebiyatında belâgata dâir kısa malûmattan sonra Ahmed...
BURSALI MEHMED TAHİR BİN RİFAT, AYDIN VİLÂYETİNE MENSÛB MEŞÂYIH, ULEMÂ, ŞUARÂ, MÜVERRİHÎN VE ETIBBÂNIN TERÂCİM-İ AHVÂLİ
 
01 Nisan 2006
BURSALI MEHMED TAHİR BİN RİFAT, AYDIN VİLÂYETİNE MENSÛB MEŞÂYIH, ULEMÂ, ŞUARÂ, MÜVERRİHÎN VE...