Bayram Ali Kaya

Bayram Ali Kaya

NECÂTÎ BEY’İN ŞAİR ANLAYIŞI
 
01 Mayıs 2016
Bu çalışmada, Necâtî Bey’in şair karşılığında kullandığı kelimeler, ilgili tamlamalar; şairden ne...
NECÂTÎ BEY’İN ŞİİR ANLAYIŞI
 
01 Ekim 2012
Necâtî, dîvânında en fazla şiir kelimesini tercih etmiş, onun yerine ayrıca elfâz, gazel, kelâm,...
KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE GÖMLEK
 
01 Ekim 2006
Divan şairi, şiirlerinde aşkı, sevgiyi, güzeli ve güzelliği dile getirirken, giyim kuşama ait...