Bekir Çınar

Bekir Çınar

TÜRK EDEBİYATINDA VASİYETNÂMELER VE İKİ ŞAİR (TIFLÎ/TARZÎ) ARASINDA KALAN BİR VASİYETNÂME
 
01 Ekim 2003
Bu çalışmada “vasiyet-nâme”nin geniş bir tanımı yapılmış ve bazı ahlâkî eserlerle mukayese...