Betül Özbay

Betül Özbay

Manihaist Eski Uygur ve Orta İran Metinlerinde Noktalama İşaretleri
 
26 Aralık 2019
VIII. yüzyılda Uygur hükümdarı Bögü Kağan’ın Manihaizm’i dev- let dini olarak resmen kabul...