Eren ODAMAN

Eren ODAMAN

YAZMA ESER KAYNAKLI HALK ANLATILARINDA MASAL TÜRÜ TESPİTİ: “HİKÂYET-İ İBRÂHÎM ŞÂH”
 
23 Aralık 2023
Türk halk masallarını tespit için yapılan saha derleme çalışmaları ve bu derleme çalışmalarından...