Erhan Afyoncu

Erhan Afyoncu

MUKADDES EMANETLERİN İSTANBUL’A İNTİKALİ
 
01 Mayıs 2019
Mukaddes emanetler Hz. Peygamber’e, diğer Peygamberlere, âl-i Resûl’e, Hulefai Raşidin’e,...
İBRAHİM MÜTEFERRİKA HAKKINDA ÖNEMLİ BİR VESİKA
 
01 Ocak 2013
İbrahim Müteferrika ile alakalı önemli bazı araştırmalar kaleme alınmış olmasına rağmen halen...
Ders Kitaplarında Osmanlı Tarihinin Dönemlere Ayrılması Meselesi
 
01 Aralık 2000
Osmanlı tarihinin ilk defa dönemlere ayrılması XIX. Yüzyılın ikinci yarısında Ahmed Vefik Paşa,...
Mahmud Râif Efendi ve Ailesine Dair Kayıtlar, Vesikalar
 
01 Ocak 2000
Bu arşiv kayıtlarıyla Mahmud Râif'in tasarruf ettiği zeamet ve timârlar ile oğullarının...
Vekayi‘Nüvis Arpaemini-Zâde Mustafa Sâmî'nin Hayatı Hakkında Yeni Bilgiler
 
01 Nisan 1999
Vekayi‘Nüvis Arpaemini-Zâde Mustafa Sâmî'nin Hayatı Hakkında Yeni Bilgiler