Fatma Kaytaz

Fatma Kaytaz

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN ALAMAN SEFERİ’NE DAİR YENİ BİR METİN
 
01 Mayıs 2016
Kanuni Sultan Süleyman devri özellikle Batı yönündeki fetih hareketleri bakımından dikkate değer...
MOHAÇ SAVAŞI’NA DAİR FETİH-NÂMELER VE BAHÂRÎ KADI ALİ EFENDİ’NİN KIYÂMET-NÂME ADLI FETİH-NÂMESİ
 
01 Kasım 2013
Fetih-nâmeler, kroniklerle birlikte Osmanlı tarihinin eksik kalan kısımlarını tamamlamaları...